Patroni

Święty Ignacy Antiocheński

Św Ignacy był uczniem św. Jana Ewangelisty. Św. Chryzostom powiada, że św Piotr mianował go biskupem Antiochii. Podczas prześladowania chrześcijan za Trajana został uwięziony i wysłany do Rzymu,gdzie miał ponieść śmierć na arenie. Ta podróż przez Azję Mniejszą i krótki pobyt więźnia w Rzymie były prawdziwym jego triumfem. Chrześcijanie odwiedzali go, okazując mu najgłębszą cześć. W drodze do Smyrny i Troady napisał siedem listów do Polikarpa i gmin cluześcijańskich w Efezie, Magnezji, Rzymie, Smymie, Trallach i Filadelfii. Listy te zachowane do dziś, są ważnym dokumentem wiary i życia pierwotnego Kościoła. W Rzymie rzucony w amfiteatrze Flawiusza(Koloseum) na pożarcie dzikjm zwierzętom, złożył życię za wiarę, wykrzykując :”Niech stanę się miłym chlebem dla Pana”. Jego szczątki zabrano do Antiochii, gdzie zostały pochowane.

Święty Maksymilian Maria Kolbe

Św Maksymilian Maria Kolbe urodził się w Zduńskiej Woli w 1 89.ł r. W 1 910 r. wstąpił we Lwowie do franciszkanów. Studia wyższe odbywał w Rzymie, gdzie w r. 19l8 wyświęcono go na kapłana. Już wtedy, przejęty gorliwością założył Milicję Niepokalanej, stowarzyszenie ludzi oddanych apostolstwu pod patronatem Maryi. Od roku 1912 wydawał ,,Rycerza Niepokalanej”, najpierw w Krakowie, potem w Grodnie, w końcu w Teresinie pod Warszawą. W tym ostatnim, nazywanym rychło Niepokalanowem’ stworzył wydawnictwo oraz redakcję „Małego Dziennika”. w 1930 r. wyjechał do Japonii, gdzie stworzył nową wersję,,Rycerza”’ W sześć lat później wrócił jo kraju i objął kierownictwo w Niepokalanowie. Podjął jeszcze starania o otwarcie ośrodków w Belgii i na Łotwie. 19 września 1939 r. po raz pierwszy aresztowany został przez Niemców. Po raz drugi aresztowano go w lutym 1941 r. Z warszawskiego Pawiaka przewieziono go następnie do Oświęcimia. Tam ofiarował się na śmierć głodową za ojca rodziny, objętego dziesiątkowaniem. Dobity zastrzykami trucizny, zmarł w wigilię Wniebowzięcia. Beatyfikował go w 1971 r. Paweł IV,a kanonizował Jan Paweł II w 1982 r.