2 -a Niedziela Adwentu – rok A

4.12.2022 r.

Dzisiaj, w drugą niedzielę Adwentu, wpatrujemy się w osobę Jana Chrzciciela, który stanął na przełomie Starego i Nowego Przymierza jako zwiastun i przewodnik Mesjasza, aby głosić Jego obecność wśród ludu. Wsłuchani w nawoływanie proroka znad Jordanu prostujmy drogi swego życia, abyśmy mogli stać się uczestnikami zbawienia, które przygotował nam Pan. W dzisiejszą niedzielę   (II Adwentu ) obchodzimy również Dzień Modlitw za Kościół na Wschodzie.  Ofiarami składanymi do puszek możemy wesprzeć Kościół Na Wschodzie.

W kalendarzu liturgicznym w tym tygodniu wspominamy:

W  środę, św. Ambrożego, BD

We czwartek, Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Msze św. rano roratna o 615 i wieczorna o 1630, na którą zapraszam rodziców i dzieci, które przygotowują się do I Komunii św. Po Mszy św. odbędzie się krótkie spotkanie. Na tę Mszę św. zapraszam również młodzież przygotowującą się do sakramentu bierzmowania. Dzieci i młodzież otrzymają poświęcone książeczki i modlitewniki.   

Dzisiaj Pan Organista pod chórem rozprowadza opłatki na stół wigilijny. Ofiary zbierane z tej okazji są wynagrodzeniem za jego posługę w naszej świątyni.

 Panie z Caritasu  rozprowadzają świece na stół wigilijny. Cena małej świecy 8 zł., a dużej 18 zł. Jest to coroczna akcja „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”.

W przyszłą niedzielę u Pań z Koła Gospodyń będzie można nabyć ozdoby bożonarodzeniowe, uzyskane środki  będą przekazane na leczenie Dominika Tupaja.

 Wójt Gminy Kamień i Sołtys zapraszają mieszkańców Sołectwa Łowisko za zebranie, które będzie dzisiaj (4.12.2022r.) o godz. 1215  w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łowisku.

 W następną niedzielę modlitwę różańcową przed prymarią proszę, by prowadziła róża Pana Józefa Kidy,  a godzinki róża Pani  Anieli Nizioł.

Składam serdeczne Bóg zapłać:

 

  • Grupie 9-ej za dbanie o czystość w świątyni i ofiarę (330 zł), w tym tygodniu proszę rodziny
    z 10-ej grupy od Pani Anny Doktor  nr 146  – do Pani  Zofii Zarzyckiej  nr
  • Dziękuję Paniom z Caritasu za  rozprowadzenie darów żywnościowych.
  • Za dary żywnościowe do kuchni

 

„Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego” (Mt 3,3). Oto nasze adwentowe zadanie, oto program naszego chrześcijańskiego działania. Na trud jego realizacji przyjmijmy teraz błogosławieństwo Pana.