Z życia parafii

 

2022

  ********

MODLITWA RZYMSKA

O Matko Nieustającej Pomocy, z największą ufnością przychodzę dzisiaj,

przed Twój święty obraz, aby błagać o pomoc Twoją.

Nie liczę na moje zasługi, ani na moje dobre uczynki,

ale tylko na nieskończone zasługi Pana Jezusa

i na Twoją niezrównaną miłość macierzyńską.

Tyś patrzyła, o Matko, na rany Odkupiciela

i na krew Jego wylaną na krzyżu dla naszego zbawienia.

Tenże Syn Twój umierając, dał nam Ciebie za Matkę.

Czyż więc nie będziesz dla nas, jak głosi Twój słodki tytuł:

Nieustającą Wspomożycielką?

Ciebie więc o Matko Nieustającej Pomocy, błagam najgoręcej,

abyś wyprosiła mi u Syna Twego tę łaskę, której tak bardzo pragnę

i tak bardzo potrzebuję  (chwila ciszy)

Ty wiesz o Matko przebłogosławiona,

jak bardzo Jezus, Odkupiciel nasz pragnie,

udzielać nam wszelkich owoców Odkupienia.

Ty wiesz, że skarby te zostały złożone w Twoje ręce, abyś je nam rozdzielała.

Wyjednaj mi przeto, o najlepsza Matko u Serca Jezusowego tę łaskę,

o którą w tej nowennie pokornie proszę,

a ja z radością wychwalać będę Twoje miłosierdzie

przez całą wieczność. Amen.

Ogłoszenia duszpasterskie

Intencje mszalne

Słowo na dziś

Warto zobaczyć

Modlitwa do Świętego Ignacego Antiocheńskiego

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty chcesz, aby świadectwo świętych męczenników było ozdobą całego Kościoła, † spraw, aby sławne męczeństwo świętego Ignacego z Antiochii, przez które zasłużył na wieczną chwałę, * było dla nas źródłem męstwa w wierze. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,

Bóg, przez wszystkie wieki wieków

Amen.

Modlitwa do Świętego Maksymiliana Marii Kolbe

Święty Maksymilianie Mario, najwierniejszy synu świętego Franciszka z Asyżu, zapalony miłością Bożą, szedłeś przez życie praktykując cnoty heroiczne i spełniające święte dzieła apostolskie. Zwróć swój wzrok na nas, ponieważ jesteśmy twoimi czcicielami i polecamy się twemu wstawiennictwu.

Opromieniony światłem Niepokalanej Dziewicy, pociągałeś niezliczone dusze do ideałów świętości, wskazywałeś im rozliczne formy apostołowania, dla zwycięstwa dobra i dla rozszerzania Królestwa Bożego na całym świecie. Uproś nam światło i siłę, abyśmy mogli czynić dobro i pociągać liczne dusze do Chrystusowej miłości.

Upodobniony do Boskiego Zbawiciela i zjednoczony z Nim, osiągnąłeś tak wysoki stopień miłości bliźniego, że dobrowolnie ofiarowałeś swoje własne życie, jako świadectwo ewangelicznej miłości, aby uratować życie współbrata więźnia.

Wstaw się do Pana o łaskę dla nas, abyśmy owładnięci tym samym zapałem miłości mogli świadczyć wiarą i czynem o Chrystusie wśród naszych braci i dojść razem z Tobą do błogosławionego posiadania Boga w świetle chwały.

Amen.